วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566

นักวิทยาศาสตร์สรรเสริญซอฟต์แวร์บุกเบิกในการตามล่าหาเอเลียน

mars
ภาพจาก The Guardian (U.K.)

นักวิทยาศาสตร์ที่ Carnegie Institution for Science (CIS), Purdue University, และ Johns Hopkins University ได้ฝึกอบรมซอฟต์แวร์เพื่อแยกแยะความแตกต่างของส่วนผสมทางเคมีที่ผลิตโดยสิ่งมีชีวิตจากส่วนผสมที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์อื่น ๆ

นักวิจัยได้นำตัวอย่าง 134 รายการจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเข้าสู่กระบวนการ pyrolysis -GC-MS ซึ่งแตกโมเลกุลอินทรีย์ของแต่ละตัวอย่าง จากนั้นพวกเขาใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อฝึกซอฟต์แวร์ ซึ่งสามารถระบุตัวอย่างที่มีต้นกำเนิดที่ไม่ใช่ทางชีวภาพ สิ่งมีชีวิต และฟอสซิลได้

การทดสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมสามารถแยกแยะระหว่างตัวอย่างทางชีวภาพและไม่ใช่ทางชีวภาพได้ด้วยความแม่นยำ 90%  Robert Hazen จาก CIS แนะนำว่าเครื่องตรวจจับสัญญาณแห่งชีวิตสามารถเปลี่ยนให้มาเป็นการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวได้ พร้อมทั้งสามารถเจาะลึกมากขึ้นถึงต้นกำเนิดและกระบวนการทางเคมีของสิ่งมีชีวิตบนโลก

อ่านข่าวเต็มได้ที่: The Guardian (U.K.)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น