วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ChatGPT 'อนุมาน' ข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อความที่ไม่ระบุตัวตนได้

LLM
ภาพจาก Gizmodo

การศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ ETH Zurich ในสวิตเซอร์แลนด์ พบว่าตัวแบบภาษาขนาดใหญ่ (large language models) หรือ LLM จาก OpenAI, Meta, Google และ Anthropic สามารถอนุมานเชื้อชาติ อาชีพ สถานที่ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้ใช้ได้จากข้อความที่ไม่ระบุตัวตน

การค้นพบนี้ทำให้เกิดความกังวลว่านักต้มตุ๋น แฮกเกอร์ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สามารถใช้ LLM เพื่อระบุข้อมูลเบื้องหลังของผู้ใช้จากวลีและประเภทของคำที่พวกเขาใช้

การทดสอบ LLM เกี่ยวข้องกับตัวอย่างข้อความจากฐานข้อมูลความคิดเห็นจากโปรไฟล์ Reddit มากกว่า 500 โปรไฟล์ GPT4 ของ OpenAI มีอัตราความแม่นยำ 85% ถึง 95% ในการระบุข้อมูลส่วนตัวจากข้อความ

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Gizmodo


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น