วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยในอเมริกาที่ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด

grad-hat-and-keyboard
ภาพจาก  Interesting Engineering

สถาบัน Burning Glass ที่ไม่แสวงหากำไรได้รวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ที่ผลิตวิศวกรซอฟต์แวร์และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีรายได้สูงสุด โดยอ้างอิงจากข้อมูลจากบริษัทข้อมูลตลาดแรงงาน Lightcast และเว็บไซต์วิจารณ์บริษัท Glassdoor

Stanford University เป็นผู้นำของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยผู้สำเร็จการศึกษามีรายได้เฉลี่ย $146,911 ต่อปีในช่วงกว่าทศวรรษ เทียบกับเงินเดือนเฉลี่ย $103,354 

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก Princeton ตามมาติด ๆ ด้วยเงินเดือนเฉลี่ยต่อปีที่ 145,281 ดอลลาร์ ตามมาด้วย Harvard ที่ 144,183 ดอลลาร์ California Institute of Technology 141,486 ดอลลาร์ และBrown University ที่ 141,195 ดอลลาร์

University of California, Berkeley อยู่ในอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยรัฐด้วยเงินเดือนเฉลี่ยต่อปี 138,971 ดอลลาร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลในแคลิฟอร์เนียอีก 6 แห่งที่ติด 10 อันดับแรก 

University of Illinois Urbana-Champaign อยู่ในอันดับที่ 6 และ University of Michigan-Ann Arbor อยู่ในอันดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยรัฐ โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับเงินเดือนต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ 120,113 ดอลลาร์ และ 119,458 ดอลลาร์ตามลำดับ

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Interesting Engineering

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น