วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

JavaScript ยังคงครองมงกุฏภาษาเขียนโปรแกรมที่ได้รับความนิยม

Photo by Bharat Patil on Unsplash

จากการสำรวจของ SlashData ในหัวข้อ State of the Developer Nation Q3 2020 พบว่าภาษา JavaScript ยังคงครองมงกุฏภาษาสำหรับนักพัฒนา โดยมีจำนวนนักพัฒนาเพิ่มชึ้น 5 ล้านคนนับตั้งแต่ปี 2017 โดยตอนนีืมียอดรวมนักพัฒนาอยู่ที่ 12.4 ล้านคนทั่วโลก โดย Python อยู่ที่อันดับสอง มียอดรวมนักพัฒนาอยู่ที่ 9 ล้านคน เพิ่มขึ้นมา 2.2 ล้านคนจากปีที่แล้ว เหตุผลก็คือมันถูกนำไปใช้ในการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) วิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ภาษา Java อยู่อันดับที่ 3 ในการจัดอันดับ อยู่ที่ 8.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.6 ล้านนับจากปี 2017 Oracle บอกว่ามากกว่า 69% ของนักพัฒนาแบบเต็มเวลายังใช้ Java โดยมี Java Virtual Machine ถูกติดตั้งอยู่กว่า 51พันล้านตัว

อ่านข่าวเต็มได้ที่:  ZDNet

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น