วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วิศวกรเชื่อมสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยการปลูกถ่ายโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ภาพจาก University of Sheffield (U.K.)

วิศวกรจาก University of Sheffield ประเทศอังกฤษ St. Petersburg State University ประเทศรัสเซีย และ Technical University of Dresden ประเทศเยอรมัน ได้พัฒนาต้นแบบการปลูกถ่ายจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่สามารถนำไปใช้ในการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีนี้จะทำให้นักประสาทวิทยาสามารถออกแบบ ให้วิศวกรนำไปสร้างตัวแบบคอมพิวเตอร์ และถูกพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ นักวิจัยบอกว่า ผู้ป่วยมีลักษณะทางกายวิภาคที่ต่างกัน และการปลูกถ่ายก็จะต้องถูกจัดการให้เหมาะสมกับแต่ละคน ในอนาคตตัวปลูกถ่ายนี้อาจถูกพิมพ์ออกมาในห้องผ่าตัด ในขณะที่ผู้ป่วยกำลังเตรียมตัวรอรับการผ่าตัดอยู่ 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: University of Sheffield (U.K.)


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น