วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บริการคอมพิวเตอร์บนเครื่องบินอาจเปิดช่องโหว่ให้ถูกแฮก


ภาพจาก Chris Ratcliffe/Bloomberg

รายงานจาก Government Accountability Office (GAO) ซึ่งมุ่งตรงไปที่ Federal Aviation Administration (FAA) โดยบอกว่าทาง FAA ขาดการให้ความสำคัญด้านความเสี่ยงทางไซเบอร์ ไม่มีการพัฒนาการอบรมด้านความมั่นคงไซเบอร์ ไม่มีการทดสอบช่องโหว่ของระบบอย่างเข้มข้น โดยมองว่าระบบคอมพิเตอร์ที่สายการบินพาณิชย์ให้บริการนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น อย่างเช่นเครือข่ายไร้สาย ความบันเทิงจากที่นั่งผู้โดยสาร อุปกรณ์บอกตำแหน่ง และอุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลมาที่ภาคพิ้นดิน ซึ่ง GAO ขอให้ FAA เพิ่มการป้องกันระบบเหล่านี้ให้มากขึ้น ถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่รายงานด้านการคุกคามระบบเข้ามาก็ตาม ทาง GAO บอกว่าการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องบินกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น และแนวทางการคุกคามทางไซเบอร์ จะมีผลในการเพิ่มความเสี่ยงต่อเที่ยวบินที่จะเกิดขึ้นต่อไป และจนกว่า FAA จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับการปกป้องระบบของตัวเองโดยประเมินจากปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วน ก็จะไม่มีทางแน่ใจได้เลยว่าทาง FAA ได้พัฒนากลไกที่เพียงพอต่อการปกป้องความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องบินพาณิชย์ได้อย่างเพียงพอ 

 อ่านข่าวเต็มได้ที่: Bloomberg

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น