วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ใช้ AI เพื่อเปลี่ยนแผนที่โบราณเป็นแผนที่ดาวเทียม

Images: Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco/IEEE

นักวิจัยจาก Polytechnic University of Pernambuco ในบราซิล ได้พัฒนาขั้นตอนวิธีทางการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อแปลงแผนที่โบราณเป็นแผนที่ดาวเทียมในรูปแบบเหมือนของ Google ซึ่งประโยชน์ก็คือจะสามารถบอกได้ว่ามีการใช้งานและมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อย่างไรเมื่อเวลาเปลี่ยนไป และยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อการสร้างเมือง นักวิจัยใช้เครื่องมือด้าน AI ที่มีอยู่คือ Pix2pix ซึ่งใช้โครงข่ายประสาทเทียม 2 ตัว หนึ่งใช้สร้างภาพจากชุดข้อมูล อีกหนึ่งใช้ตรวจสอบว่าภาพที่สร้างขึ้นเป็นภาพหลอก (fake) หรือไม่ ซึ่งเมื่อจำมาใช้ร่วมกันแล้วจะสร้างภาพที่เหมือนจริงของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ นักวิจัยบอกว่าพวกเขากำลังปรับปรุงความละเอียดของภาพผลลัพธ์อยู่ 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: IEEE Spectrum

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น