วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เครื่องมือเพื่อทำนายอัตราการเสียชีวิตจาก COVID-19

Photo by Avi Richards on Unsplash

นักวิจัยจากหลายสถาบันในอังกฤษได้พัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับทำนายอัตราการตายจาก COVID-19 นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากคนไข้กว่า 8 ล้านคน โดยข้อมูลของคนไข้ 6 ล้านคนถูกใช้เป็นตัวสร้างตัวแบบโดยใช้ช่วงเวลา 97 วัน จากวันที่ 24 มกราคม ถึง 30 เมษายน ข้อมูลของอีก 2.2 ล้านคนใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวแบบบนช่วงเวลาที่ต่างกันสองช่วงในรอบของการระบาดรอบแรก โดยตัวแบบทำนายว่า 5% จากคนที่ที่ถูกทำนายว่ามีปัจจัยเสี่ยงสูงมากจาก COVID-19 จะเป็น 75% ของผู้ที่ตายในช่วงเวลาที่ศึกษา 97 วันแรก นักวิจัยคาดหวังว่าตัวแบบนี้จะช่วยในการแบ่งกลุ่มความเสี่ยงของประชากรสำหรับการจัดการด้านสาธารณสุขในการระบาดรอบสอง และช่วยสนับสนุนการแบ่งปันด้านการจัดการความเสี่ยง

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Independent (U.K.)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น