วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยุคของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่เป็นพลาสติกแบบไม่ต้องมีแบตเตอรี

ทีมนักวิจัยจาก University of Washington (UW) 
Photo: Mark Stone/University of Washington

นักวิจัยจาก University of Washington (UW) ได้พัฒนาเทคนิคในการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติในการพิมพ์วัตถุที่เป็นพลาสติกที่สามารถสื่อสารกันด้วยไวไฟ (Wi-Fi) โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี โดยต่อยอดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเองเมื่อปี 2014 ที่ใช้การส่งสัญญาณโดยใช้การสะท้อนหรือไม่สะท้อนสัญญาณออกไปแทนค่าบิตที่เป็น 1 หรือ 0 ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้แบตเตอรีเป็นแหล่งพลังงาน นักวิจัยได้ปล่อยตัวแบบที่เขาได้ออกแบบโดยใช้โปรแกรม computer-aided design (CAD) เพื่อให้คนที่ชอบการพิมพ์ได้ใช้พิมพ์อ็อบเจกต์ที่เป็นอินเทอร์เน็ตของสรพพสิ่งได้ด้วยตัวเอง 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: IEEE Spectrum

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น