วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พนักงานยึดมั่นกับนโยบายด้านความมั่นคงไม่เท่ากัน

ภาพจาก Binghamton University

นักวิจัยจากหลายสถาบันซึ่งนำโดย State University of New York's Binghamton University  พบว่าพนักงานจะทำตามนโยบายด้านความปลอดภัยน้อยลงถ้านโยบายนั้นไม่ตรงกับวิธีการปฏิบัติงานจริงของพนักงาน นักวิจัยศึกษาการปฏิบัติตามนโยบายโดยแบ่งกลุ่มพนักงานในโรงพยาบาลเป็นสามกลุ่มคือหมอ พยาบาล และฝ่ายสนับสนุน ผลการทดสอบพบว่าหมอมักจะไม่สนใจที่จะล็อกการเข้าใช้เครื่อง เนื่องจากต้องรีบไปดูแลคนไข้ นั่นคือในสายตาของหมอการดูแลคนไข้สำคัญกว่าการรั่วของข้อมูล ในขณะที่ฝ่ายสนับสนุนจะไม่ค่อยลืมล็อกการเข้าใช้เครื่อง เพราะกลัวการถูกลงโทษหรือไล่ออกถ้าทำข้อมูลรั่ว นักวิจัยแนะนำว่าในการจะออกนโยบายอะไรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงสารสนเทศควรจะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานในช่วงของการสร้างนโยบาย นอกจากนี้ยังแนะนำว่า สำหรับระบบในโรงพยาบาล ควรจะมีระบบการล็อกและปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเข้ามาใช้งานหรือเลิกใช้งานเครื่อง

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Binghamton University

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น