วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

โปรตีนที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ช่วยป้องกันเซลล์ของมนุษย์ที่ถูกเลี้ยงมาในห้องทดลองจาก SARS-CoV-2

Photo by Photoholgic on Unsplash

นักวิทยาศาสตร์จาก University of Washington (UW) School of Medicine in Seattle และ Washington University School of Medicine ใน St. Louis ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นเกราะหุ้มเซลล์ของมนุษย์ที่ถูกเลี้ยงในห้องทดลองจาก SARS-CoV-2 ซึ่งก็คือโคโรนาไวรัสที่เป็นต้นเหตุของ COVID-19 ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา นักวิจัยจาก UW School of Medicine ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบโปรตีนกว่าสองล้านตัวซึ่งเชื่อมโยงอย่างเหนียวแน่นกับ โปรตีนขัดขวาง SARS-CoV-2 และยับยั้งเซลที่ติดเชื้อ จากนั้นโปรตีนกว่า 118,000 ตัวถูกผลิตและทดสอบ ซึ่งนำไปสู่ยาต้านไวรัสตัวหนึ่งคือ LCB1 นักวิจัยเชื่อว่าการใช้ยาต้านไวรัสที่สร้างจากคอมพิวเตอร์เป็นวิธีการที่น่าจะให้ผลอย่างมาก พวกมันสามารถกันการติด SARS-CoV-2 ได้ดีอย่างน้อยเทียบเท่ากับ  monoclonal antibodies แต่สร้างง่ายกว่ามาก และยังเสถียรกว่าด้วย 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: News-Medical

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น