วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

ความพึงพอใจต่ออาชีพวิศวกรในอเมริกาสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่เงินเดือนเพิ่มขึ้นช้า

ภาพจาก: iStockphoto

จากการสำรวจล่าสุดของ IEEE ด้านเงินเดือนและสวัสดิการของผู้ประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีที่เป็นสมาชิกของ IEEE พบว่ามีรายได้ต่อปีอยู่ที่ $148,500 ในปี 2019 เพิ่มขึ้น 2.4% จากปี 2018 แต่ความพึงพอใจต่องานกลับสูงขึ้น โดยเกิน 1.0 จากสเกล -2 ถึง +2 เป็นครั้งแรก โดยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นในทุกด้านรวมถึงด้านความท้าทายทางเทคโนโลยี การสนับสนุนของนายจ้างด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ค่าตอบแทน และโอกาสที่จะก้าวหน้า วิศวกรด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคมีมัธยฐานเงินเดือนสูงสุดคือ $185,000 ในขณะนักการศึกษามีมัธยฐานเงินเดือนต่ำสุดคือ $105,707 และเงินเดือนของผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่องลดลงจาก $185,000 ในปี 2018 มาเป็น $130,800 ในปี 2019 นอกจากนี้จากผู้สอบถามทั้งหมดที่ทำงานเต็มเวลา มี 8.6% ที่เป็นผู้หญิง และช่องว่างระหว่างเงินเดือนของผู้หญิงกับผู้ชายเพิ่มขึ้น 18% ในหนึ่งปี นอกจากนี้ช่องว่างของเงินเดือนระหว่างคนคอเคเซียนกับคนแอฟริกันอเมริกันยังกว้างขึ้นด้วย 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: IEEE Spectrum

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น