วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

เครือข่าย 5G อาจทำให้การทำนายสภาพอากาศผิดไป

ภาพจาก: Rutgers Today

จากการศึกษาของ  Rutgers University พบว่าเครือข่ายไร้สาย 5G ที่ใช้กันอยุ่โดยบริษัทมือถืออาจทำให้การพยากรณ์อากาศไม่เที่ยงตรง ปัญหาก็คือสัญญาณ 5G อาจไปรบกวนย่านความถี่ที่ใช้โดยเซ็นเซอร์วัดอากาศของดาวเทียมที่ใช้วัดปริมาณไอน้ำในอวกาศ ทางทีมของ Rutgers ใช้ตัวแบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการที่คลื่น 5G ไปรบกวนย่านความถี่ที่อยู่ติดกัน โดยใช้ตัวแบบจำลองทำนายการเกิดทอร์นาโดใหญ่เมื่อปี 2008 เทียบกับของเดิม ซึ่งผลการทดลองพบว่ามีการทำนายปริมาณฝนผิดไปสูงถึง 0.9 มิลลิเมตร และทำนายอุณหภูมิระดับผิวดินผิดไปสูงถึง 2.34 องศาฟาเรนต์ไฮต์ ซึ่งนักวิจัยบอกว่าถ้าเราต้องยอมให้การรบกวนนี้เกิดขึ้น จะต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดของการทำนายสภาพอากาศ รวมไปถึงเทคโนโลยีเสาอากาศ และปรับปรุงขั้นตอนวิธีทำนายสภาพอากาศโดยการนำการรบกวนของสัญญาณ 5G มาพิจารณาด้วย

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Rutgers Today

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น