วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563

กล้องเว็บแคมสาธารณะบอกเราได้ว่ามีการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือไม่

Social distancing in Massachusetts

BRIAN SNYDER/Reuters

ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก  Purdue University ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของกล้องสาธารณะเพื่อติดตามว่าผู้คนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือไม่ ด้วยการเก็บข้อมูลปริมาณ 0.5 เทราไบต์ต่อสัปดาห์ ทีมงานประมวลผลรูปภาพจากเว็บแคมกว่า 10.4 ล้านภาพ โดยใช้เครือข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning neural network) เพื่อตรวจจับวัตถุและแยกมันออกจากคน จากนั้นวาดกรอบรอบคนแลพคำนวณระยะห่างเพื่อดูว่าคนทำตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคมหรือไม่ ซึ่งผลการสังเกตพบว่าผู้คนปฏิบัติตามในระดับหนึ่ง นักวิจัยบอกว่าการติดตามด้วยกล้องมีประสิทธิภาพกว่าการติดตามด้วยข้อมูลตำแหน่งแบบที่ Google และ Apple ทำ เนื่องจากวิธีการดังกล่าวผู้ใช้ต้องสมัครเข้าร่วม แต่วิธีนี้ไม่ต้อง

อ่านข่าวเต็มได้ที่: New Scientist

  

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น