วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

เงินเดือนของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

จากการสำรวจของ Burtch Works ที่เป็นบริษัทสรรหาผู้บริหารพบว่า COVID-19 ไม่มีผลกระทบกับเงินเดือนหรืองานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในเดือนกรกฎาคม ผู้ตอบแบบสอบถาม 7.6% บอกว่าทีมด้านวิเคราะห์ของตัวเองมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 

โดยมัธยฐานของเงินเดือนของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจะมีรายได้ในช่วง $95,500 สำหรับพนักงานที่อยู่ในระดับ 1 ไปจนถึง $165,000 ในระดับ 3 

Salaries of data science individual contributors

 
BURTCH WORKS

สำหรับมัธยฐานของเงินเดือนในตำแหน่งบริหารจะอยู่ในช่วง $150,750 สำหรับระดับ 1 ไปจนถึง $250,000 ในระดับ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2019 มัธยฐานของเงินเดือนจะคงที่หรือเพิ่มขึ้นในแต่ละระดับขึ้นกับความต้องการ

 BURTCH WORKS


อ่านข่าวเต็มได้ที่: Forbes

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น