วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Go เป็นภาษาเขียนโปรแกรมที่นักเขียนโปรแกรมต้องการเรียนมากที่สุด

จากการสำรวจของ HackerEarth พบว่า 32% ของนักพัฒนากว่า 16,655 คนจาก 76 ประเทศ บอกว่าต้องการเรียนภาษา Go ของ Google จากการสำรวจโครงการที่ใช้ภาษา Go เมื่อปี 2019 พบว่านักพัฒนาส่วนใหญ่ใช้ภาษา Go พัฒนาโปรแกรมเว็บ ตามมาด้วยฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมเครือข่าย การเขียนโปรแกรมระบบ และ DevOps ในบรรดาผู้ใช้ภาษา Go ส่วนใหญ่เลือก Visual Studio Code ของไมโครซอฟท์เป็นโปรแกรมที่ใช้เขียนโค้ด  การสำรวจนี้ยังสำรวจไปถึงภาษาเขียนโปรแกรมที่เป็นที่ต้องการซึ่งได้แก่ Kotlin , JavaScript, Bash/Shell/Power Shell, TypeScript,  Scala, และ R สำหรับภาษาที่ได้รับความนิยมที่จัดโดย RedMonk ที่ใช้การวิเคราะห์จาก Github และ Stack Overflow บอกว่าภาษา Go เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอยู่ในลำดับที่ 14 โดยภาษาที่ได้รับความนิยมสามอันดับแรกคือ JavaScript, Python, และ Java ตามลำดับ 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: ZDNet 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น