วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

งานด้านเทคโนโลยีในช่วง COVID

จากรายงานของบริษัทหางาน Dice ในไตรมาสแรกพบว่ามีความต้องการงานด้านเทคโนโลยีสูงขึ้นในหลายพื้นที่ในสหรัฐอเมริกาในช่วงการระบาดของ COVID ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่ต้องทำงานและใช้ชีวิตแบบออนไลน์ Dice รายงานว่าความต้องการด้านความมั่นคงไซเบอร์เพิ่มขึ้นถึง 20%  ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ .Net และด้านวิศวกรรมระบบก็เพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลัก อย่างไรก็ตามงานด้านส่วนติดต่อกับผู้ใช้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดอันเป็นผลเนื่องมาจากการที่บริษัทหลายแห่งได้ชะลองานด้านนี้เอาไว้ก่อน เพื่อไปพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐานหลักของโปรแกรม แต่เมื่อไปดูประกาศทักษะที่ต้องการพบว่าวิศวกรระบบ DevOps และ scrum มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ทักษะด้าน Ruby, Git, C# ของไมโครซอฟท์, JavaScript และ .Net นั้นลดลง ซึ่งในกรณีของ .Net นั้นน่าประหลาดใจมาก เพราะมันสวนทางกับรายงานแรกที่บอกว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมาก  

อ่านข่าวเต็มได้ที่: IEEE Spectrum

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น