วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Data Visualization มีบทบาทอย่างมากในช่วง COVID-19

ในช่วงวิกฤต COVID-19 จะเห็นว่านักวิจัยและมืออาชีพด้านการนำข้อมูลมาแสดงผลได้ช่วยกันนำความเชี่ยวชาญของตัวเองมาต่อสู้กับการระบาดของโรค ในด้านการออกแบบเครื่องมือแจ้งข้อมูลให้สาธารณชน และเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่นนักวิจัยจาก Johns Hopkins University ได้พัฒนากระดานสรุปข่าวสาร (dashboard) ที่แสดงข้อมูลปัจจุบันของทุกประเทศทั่วโลก โดยมีหน้าต่างที่จะแสดงแผนภาพต่าง ๆ เมื่อคลิกแทบต่าง ๆ เข้าไปดู สื่ออย่าง The New York Times และอื่น ๆ ก็ได้ร่วมกันทำกระดานข่าวสารที่แสดงภาพเคลื่อนไหวของการแพร่ระบาด โดยนักวิจัยจาก Northeastern University  ก็ได้อัพเดตข้อมูลลงในฐานข้อมูลที่เปิด ซึ่งก็มีการนำไปนำเสนอกว่า 600 รูปแบบ นักวิจัยบอกว่าไม่มีสถานการณ์ไหนที่จะผลักดันให้ศาตร์ของข้อมูล การสร้างตัวแบบ และการนำเสนอข้อมูลจะถูกผลักดันให้เป็นศูนย์กลางของชีวิตประจำวันของเราได้มากกว่านี้อีกแล้ว 

อ่านข่าวเต็มได้ที่:Nightingale

เพิ่มเติมเสริมข่าว:

ศูนย์ K-DAI ของคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ก็เป็นหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลแก่คนไทยในสถานการณ์นี้เช่นกัน 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น