วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ทำเนียบขาววางแผนสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสำหรับงานในอนาคต

คณะที่ปรึกษาด้านแรงงานของทำเนียบขาวได้เรียกร้องให้ทำเนียบขาวและภาคเอกชนร่วมมือกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่อตำแหน่งงานในอนาคต และพร้อมที่จะรองรับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจหลังจากการแพร่ระบาดของ  COVID-19 คณะที่ปรึกษาบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานนี้จะช่วยให้คนที่ตกงานมีเส้นทางที่จะเพิ่มพูนทักษะที่มีอยู่และเพิ่มทักษะใหม่ เพื่อให้ได้งานที่ดีหลังจากที่ภาคส่วนต่าง ๆ ฟื้นตัวกลับมาหลังจากวิกฤติ COVID-19 โดยโครงสร้างพื้นฐานนี้ควรจะสนับสนุนการจ้างงานจากทักษะไม่ใช่ปริญญา และเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางทักษะระดับชาติ เพื่อเชื่อมโยงคนทำงานให้มีโอกาสได้งานมากขึ้น

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Reuters

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น