วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อินเทลร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ฝึกสอน AI ให้ระบุมะเร็งสมอง

อินเทลและ University of Pennsylvania ได้ร่วมมือกับองกค์กรด้านสุขภาพอีก 29 แห่ง ได้ร่วมมือกันเพื่อฝึกสอน AI ให้ระบุมะเร็งสมองได้ โดยจะฝึกสอน AI ด้วยชุดข้อมูลมะเร็งสมองที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุด โดยชุดข้อมูลนี้จะไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของคนไข้ ซึ่งอินเทลมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวนี้ สถาบันด้านสุขภาพทั้ง 29 แห่งที่เข้าร่วมตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ และอินเดีย

อ่านข่าวเต็มได้ที่: ZDNet

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น