วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

กองทัพเสมือนร่วมกันช่วยองค์กรด้านสาธารณสุขจากแฮกเกอร์

แฮกเกอร์หมวกขาว (white-hat hacker) เริ่มรวมตัวกันมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้เครือข่ายสาธารณสุขมีความปลอดภัยมากขึ้นในช่วงระบาดของ Covid 19 ตัวอย่างเช่นองค์การ COVID-19 CTI League ซึ่งประกอบด้วยอาสาสมัครกว่า 1400 คน จาก 76 ประเทศ ได้นำประสบการณ์ด้านความมั่นคงทางสารสนเทศ โทรคมนาคม และด้านการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อช่วยโรงพยายบาลที่กำลังรักษาผู้ป่วย COVID 19 รายงานเบื้องต้นบอกว่าองค์กรนี้ได้ช่วยกำจัดอาชญากรรมออนไลน์เกือบ 3000 ราย และได้ระบุถึงช่องโหว่กว่า 2000 จุดที่มีในโรงพยาบาล กลุ่มดูแลด้านสุขภาพ และหน่วยสนับสนุนอื่น ๆ

อ่านข่าวเต็มได้ที่:  The Hill

เพิ่มเติมเสริมข่าว:

แฮกเกอร์หมวกขาวคือแฮกเกอร์ฝ่ายดี ส่วนหมวกดำคือฝ่ายไม่ดี แต่ถ้าจะพูดถึงคำที่ใช้จริง ๆ แฮกเกอร์จะใช้หมายถึงผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นฝ่ายดี แต่พวกที่เจาะระบบแบบประสงค์ร้ายเรียกว่า แครกเกอร์ (cracker)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น