วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว

นักวิจัยจาก University of Pittsburgh และ Carnegie Mellon University (CMU) ได้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น ด้วยการช่วยให้ชีวิตของผู้พิการแขนขามีความสะดวกมากขึ้น ทีมวิจัยได้พัฒนาเส้นทางที่เชื่อมต่อสมองกับอุปกรณ์ภายนอกได้โดยตรง โดยบันทึกกิจกรรมของเส้นประสาทในลักษณะของขั้วไฟฟ้าเพื่อใช้พัฒนาขั้นตอนวิธีที่ใช้ควบคุม โดยขั้นตอนวิธีนี้สามารถที่จะปรับตัวกับเสียงรบกวน และความไม่เสถียรของการบันทึกกิจกรรมของเส้นประสาท 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Pittwire

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น