วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

เทคโนโลยีการกระตุ้นสมองทำให้ผู้ป่วยอัมพาตเล่นกีตาร์ได้อีกครั้ง

ชายผู้ซึ่งสูญเสียประสาทสัมผัสเนื่องจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง สามารถกลับมาเล่นกีตาร์ได้อีกครั้ง ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ นักวิจัยจาก Battelle Memorial Institute  พบว่าผู้ป่วยคนหนึ่งที่มือขวาไม่มีความรู้สึก แต่จากการกระตุ้นสมองผ่านทางผิวหนังพบว่ายังมีสัญญาณประสาทเล็ก ๆ ที่ยังส่งไปถึงสมองได้ ดังนั้นวิธีการก็คือใช้อุปกรณ์ที่เป็นการสื่อสารระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ โดยเมื่อสมองแปลสัญญาณนี้ได้แล้ว ให้สมองส่งการควบคุมกลับไปยังกล้ามเนื้อผ่านทางอุปกรณ์นี้ แทนการส่งผ่านไขสันหลังที่เสียหายไปแล้ว

อ่านข่าวเต็มได้ที่: The Daily Mail

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น