วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

หลายภาคส่วนในไต้หวันคัดค้านการใช้บัตรประจำตัวอิเลกทรอนิกส์

หลายภาคส่วนทั้งภาคการศึกษา อตสาหกรรม การเมือง และ NGO ได้ออกมาเซ็นข้อเรียกร้องให้ไต้หวันหยุดการเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเป็นแบบอิเลกทรอนิกส์ไว้ก่อน โดยบัตรประจำตัวประชาชนที่ไต้หวันจะนำมาใช้จะเป็นชิปการ์ด ซึ่งจะเก็บข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อ วันเกิด เลขประจำตัว สถานะการแต่งงาน เพศ ที่อยู่ และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ซึ่งฝ่ายที่ค้านบอกว่าควรยังคงให้ประชาชนมีสิทธิใช้บัตรประจำตัวแบบไม่มีชิปการ์ดไปก่อน และต้องไปจัดการเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อน

อ่านข่าวเต็มได้ที่: ZDNet

เพิ่มเติมเสริมข่าว:

แปลกดีบ้านเราใช้บัตรประจำตัวแบบนี้มานานแล้ว แต่กลับไม่ค่อยใช้ประโยชน์ ใช้ถ่ายเอกสารเอา

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น