วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

ใช้ AI ช่วยให้เข้าใจสมบัติอันมีค่าของมหาสมุทร

นักวิจัยจาก  National Oceanic and Atmospheric Administration ด้วยความช่วยเหลือจากวิศวกรของ Google ได้ใช้โครงข่ายประสามเทียม (Neural Network) ฝึกสอนให้โปรแกรมสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเสียงของวาฬหลังค่อม (humpback whale) ออกจากเสียงอื่น ๆ ในมหาสมุทรได้ ซึ่งประโยชน์ก็คือสามารถที่จะรู้ที่อยู่ของพวกมัน เพื่อให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากวาฬหลังค่อมจัดเป็นสัตว์ที่อยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญพันธ์ 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: The Newyork Times

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น