วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

เครื่องมือค้นหาที่ใช้ AI ช่วยให้การค้นข้อมูล COVID-19 ทำได้ง่ายขึ้น

นักวิจัยจาก University of Waterloo Cheriton School of Computer Science ใน  Canada และ New York University ได้ร่วมกันพัฒนาจักรกลค้นหา (search engine) เฉพาะทางเพื่อนักวิจัยที่ทำวิจัยด้านการระบาดของ COVID-19 ซึ่งจักรกลค้นหานี้จะค้นข้อมูลชุดข้อมูล COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19) ซึ่งเป็นข้อมูลแบบสาธารณะเปิดให้เข้าใช้ได้ โดยชุดข้อมูลดังกล่าวจะมีบทความวิชาการ รายงานทางการแพทย์ บทความจากวาสาร และข้อมูลที่มีการตีพิมพ์เกี่ยวกับ COVID-19 และไวรัสจระกูลโคโรนา ประมาณ 45,000 บทความ ซึ่ง AI จะดึงข้อมูลเชิงลึกออกมาจากข้อมูลที่เป็นข้อความ และทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยใช้ภาษาที่เราใช้กันทั่ว ๆ ไป 

อ่านข่าวเต็มได้ที่:  University of Waterloo Cheriton School of Computer Science

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น