วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567

ทำให้คอมพิวเตอร์ควอนตัมเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

MIT-News_Quantum
ภาพจาก MIT News โดย Alex Shipps

นักวิจัยจาก Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory ของ Massachusetts Institute of Technology  (MIT) ได้พัฒนาตัวแบบเชิงแนวคิด (conceptual model) สำหรับคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่อาจทำให้คอมพิวเตอร์ประเภทนี้สามารถเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น 

ทีมนักวิจัยยืนยันว่าตัวแบบเครื่องควบคุมควอนตัมของพวกเขาสามารถใช้ในการเอาชนะความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควอนตัมเพื่อทำให้อัลกอริทึม (quantum algorithm) ทำงานได้

ตัวแบบใหม่นี้ทำให้โฟลว์ควบคุม (control flow) และคำสั่งอื่นๆ ทั้งหมดสามารถย้อนกลับได้ ดังนั้นอัลกอริทึมจึงสามารถประมวลผลข้อมูลควอนตัมได้โดยไม่ทำลายคุณสมบัติการซ้อนทับ (superposition) ของข้อมูล

อ่านข่าวเต็มได้ที่: MIT News โดย Alex Shipps

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น