วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567

คนตาบอดจะได้ยินและสัมผัสกับปรากฎการณ์สุริยุปราคา

lightsound-device
ภาพจาก  The LightSound Project (harvard.edu)

อุปกรณ์ที่มีให้บริการในการชุมนุมสาธารณะในวันที่ 8 เมษายนจะช่วยให้คนตาบอดสามารถ 'รู้สึก' และ 'ได้ยิน' สุริยุปราคาได้ ผู้สร้างอุปกรณ์ LightSound  ซึ่งแปลงการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสงในช่วงสุริยุปราคาให้เป็นโน้ตดนตรี 

ผู้สร้างมีเป้าหมายที่จะแจกจ่ายอุปกรณ์อย่างน้อย 750 ชิ้นไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดงานชมสุริยุปราคาทั่วทวีปอเมริกาเหนือ 

ส่วนคนที่เหลือ สามารถสัมผัสประสบการณ์สุริยุปราคาผ่านการสัมผัสได้โดยใช้แท็บเล็ต Cadence จากบริษัท Tactile Engineering ของรัฐอินดีแอนา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ขนาดเท่าโทรศัพท์มือถือที่มีแถวของจุดนูนขึ้นลง

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Associated Press โดย Christina Larson

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น