วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567

AI สร้างแผนที่เมือง 3 มิติจากภาพ SAR

3-d-maps-images-bySAR
ภาพจาก IEEE Spectrum โดย Mark Harris

ระบบการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Bundeswehr ของเยอรมนีใช้ภาพถ่ายเรดาร์รูรับแสงสังเคราะห์ (synthetic aperture radar) หรือ SAR ในการสร้างแผนที่เมืองแบบ 3 มิติที่สมบูรณ์ 

เฟรมเวอร์ก SAR2Height ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ภาพ SAR จากดาวเทียม TerraSAR-x และแผนที่ระดับความสูงจาก 51 เมือง 

นักวิจัยได้ทำการจับคู่แบบหนึ่งต่อหนึ่ง พิกเซลต่อพิกเซล ระหว่างแผนที่ระดับความสูงและภาพ SAR เพื่อฝึกเครือข่ายประสาทเทียมเชิงลึก (deep neural network) 

SAR2Height สามารถคาดการณ์ความสูงของอาคารในภาพ SAR ได้ภายในระยะประมาณ 3 เมตร และสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยประเมินความเสียหายจากแผ่นดินไหว

อ่านข่าวเต็มได้ที่: IEEE Spectrum โดย Mark Harris

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น