วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567

เซ็นเซอร์ขนาดเท่ากับเกลือเลียนแบบสมอง

salt-size-sensor
ภาพจาก IEEE Spectrum โดย Gwendolyn Rak

ระบบการสื่อสารไร้สายที่พัฒนาโดยนักวิจัยจาก Brown University  ใช้เซ็นเซอร์ซิลิกอนขนาดเล็กเพื่อเลียนแบบสมอง เช่นเดียวกับเซลล์ประสาท เซ็นเซอร์ขนาด 300x300 ไมครอนทำหน้าที่เป็นโหนดไร้สายในอาร์เรย์ขนาดใหญ่ 

โดยใช้เทคนิคการประมวลผลแบบนิวโรมอร์ฟิก (neuromorphic) ตัวรับสัญญาณจะถอดรหัสสัญญาณในแบบเวลาจริง (real time) 

ในการจำลองระบบที่มีโหนด 200, 500 และ 1,000 โหนด อัตราความผิดพลาดของระบบอยู่ที่ต่ำกว่า 0.1% ซึ่งเหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์สมอง (brain-computer) 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: IEEE Spectrum โดย Gwendolyn Rak


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น