วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

โปรแกรมวิเคราะห์ใบหน้าของ NIST ช่วยหาจุดผิดปกติในภาพ

hacker
Photo by Bermix Studio on Unsplash

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Institute of Standards and Technology ) หรือ NIST ประเมินการจดจำ/วิเคราะห์ใบหน้าโดยซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพที่ล้ำสมัย

การประเมินหนึ่งให้คะแนนความสามารถของอัลกอริทึมการวิเคราะห์ใบหน้าในการตรวจสอบว่าข้อบกพร่องเป็นหลักฐานของการโจมตีด้วยการปลอมแปลง หรือที่เรียกว่าการตรวจจับการโจมตีการแสดงตัวตนหรือไม่

นักวิจัยได้ประเมินอัลกอริธึม 82 ตัวด้วยการโจมตีการแสดงตัวตน 9 ประเภทซึ่งรวมถึงการสวมหน้ากากและการถือรูปถ่ายของบุคคลอื่นหน้ากล้อง พวกเขาเรียนพบว่าไม่มีโปรแกรมใดที่สามารถตรวจจับการปลอมแปลงได้ทุกประเภท

การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งได้ทดสอบอัลกอริทึม 7 ตัวที่ออกแบบมาเพื่อระบุข้อบกพร่องที่ทำให้ภาพถ่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของหนังสือเดินทาง โดยใช้มาตรการคุณภาพ 20 รายการตามมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล

Joyce Yang จาก NIST กล่าวว่าประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ในมาตรวัดบางตัวดีกว่ามาตรวัดอีกหลายตัว และผลลัพธ์ที่ได้จะชี้ให้เห็นถึงมาตรฐานใหม่ที่กำหนดแนวทางสำหรับการวัดคุณภาพที่อัลกอริทึมมควรพิจารณา

อ่านข่าวเต็มได้ที่: NIST News

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น