วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566

ภาษาเขียนโปรแกรมตัวท้อปประจำปี 2023

list-programming-languages
ภาพจาก IEEE Spectrum

การจัดอันดับภาษาการเขียนโปรแกรมยอดนิยมประจำปีของ IEEE Spectrum แสดงให้เห็นช่วงการนำที่กว้างขึ้นโดย Python ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 1 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ภาษาดังกล่าวกลายเป็นภาษาที่ใช้งานทั่วไปและเป็นภาษาชั้นนำสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (artitificial intelligence)

ภาษายอดนิยมในรายการหา "งาน" คือ SQL ซึ่งผู้จ้างงานให้ความสำคัญร่วมกับทักษะในภาษาต่างๆ เช่น Java หรือ C++ เนื่องจากข้อมูลสำคัญทางธุรกิจที่สำคัญอยู่ในฐานข้อมูล SQL ในสถาปัตยกรรมแบบกระจายสมัยใหม่

Java และภาษาที่คล้าย C จำนวนมากได้รับความนิยมรวมกันมากกว่า Python สำหรับงานที่มีประสิทธิภาพสูงหรือต้องใช้ทรัพยากรมาก เนื่องจาก Python มีค่าใช้จ่ายด้านการตีความ (interpreter) ที่สูงเกินไป

สำหรับด้านธุรกิจอย่างธนาคารขนาดใหญ่ ซึ่งข้อผิดพลาดมีค่ามหาศาล ภาษา COBOL ยังเป็นที่ต้องการ จากการรีวิวโฆษณาหางานพบว่าในการประกาศหางานด้าน fintech มีการหาคนเขียน COBOL มากกว่าด้านคริปโท (crypto)

อ่านข่าวเต็มได้ที่: IEEE Spectrum

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น