วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อลดความแตกต่างทางดิจิทัลในแคนาดา

satellite-dish
ภาพจาก Waterloo News (Canada)

นักวิจัยจาก University of Waterloo ของแคนาดาและสภาวิจัยแห่งชาติได้พัฒนา Multivariate Variance-based Genetic Ensemble Learning Method ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) เพื่อคาดการณ์ปัญหาดาวเทียมที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าชาวแคนาดาในชนบทและห่างไกลสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง

วิธีการนี้รวมตัวแบบที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หลายแบบเพื่อระบุความผิดปกติในดาวเทียมและเครือข่ายดาวเทียมก่อนที่จะบานปลาย 

นักวิจัยได้ทดสอบตัวแบบของพวกเขากับชุดข้อมูล Soil Moisture Active Passive, Mars Science Laboratory Rover และ Server Machine ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ พวกเขาพบว่าความเที่ยงตรง ความแม่นยำ และการรีคอล (recall) ของตัวแบบของพวกเขานั้นเหนือกว่าตัวแบบที่มีอยู่

Peng Hu จาก Waterloo กล่าวว่า "งานวิจัยนี้จะช่วยให้เราออกแบบระบบดาวเทียมที่เชื่อถือได้ ยืดหยุ่น และปลอดภัยมากขึ้น"

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Waterloo News (Canada)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น