วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายงานจาก EU บอกว่า AI ทำให้รถอัตโนมัติมีความเสี่ยงสูงจากการจู่โจม


รายงานโดย  European

Photo by Alexander Jawfox on Unsplash

Union Agency for Cybersecurity (ENISA)   บอกว่ายานพาหนะขับเคลื่อนด้วยตัวเองนั้น "มีความเสี่ยงสูงต่อการโจมตีในหลากหลายรูปแบบ" ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร คนเดินถนนและผู้คนในยานพาหนะอื่น รายงานระบุถึงภัยคุกคามสำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง รวมถึงการโจมตีเซ็นเซอร์ด้วยลำแสง เช่นเดียวกับการแฮ็กระบบการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning, ML) ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเซ็นเซอร์มากขึ้นในการเป็นพลังขับเคลื่อนยานยนต์อัตโนมัติ จึงทำให้มันเป็นเป้าโจมตีที่มีศักยภาพมากขึ้น นักวิจัยจึงแนะนำให้ผู้กำหนดนโยบาย และภาคธุรกิจต่างๆ ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานด้านยานยนต์ รวมถึงผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยแนะนำว่าระบบ AI และ ML สำหรับยานยนต์อิสระ “ควรได้รับการออกแบบติดตั้งและปรับใช้โดยทีมที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโดเมนยานยนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ML และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ มาทำงานร่วมกัน”

อ่านข่าวเต็มได้ที่: VentureBeat

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น