วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

นักเคมีและนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ร่วมมือกันใช้ AI กับปฏิกิริยาเคมี

Photo by Alex Kondratiev on Unsplash

นักเคมีและนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ Princeton University ร่วมมือกันพัฒนาซอฟต์แวร์แมชชีนเลิร์นนิงแบบโอเพนซอร์สที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อปรับปฏิกิริยาสังเคราะห์ทางเคมีให้เหมาะสมที่สุด ซอฟต์แวร์ปรับใช้หลักการสำคัญของการปรับให้เหมาะสมที่สุดแบบเบย์ (Bayes optimization) เพื่อให้สามารถสังเคราะห์สารเคมีได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Benjamin Shields ผู้เขียนหลักของงานวิจัย และเป็นผู้สร้างแพคเกจ Python กล่าวว่า "ในการออกแบบซอฟต์แวร์ ได้พยายามรวมวิธีต่างๆเพื่อให้ผู้คนสามารถนำสิ่งสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาใส่เข้าไปในโปแกรมให้ได้ และไม่ว่าคุณจะใช้วิธีนี้หรือการเรียนรู้ของเครื่องโดยทั่วไปก็ตาม มันจะมีกรณีที่ความเชี่ยวชาญของมนุษย์มีคุณค่าเสมอ"

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Princeton University

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น