วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ป้ายกำกับในชุดข้อมูลด้าน Computer Vision แสดงความหลากหลายทางเชื้อชาติได้ไม่ดี

Image Credit: SDI Productions

การศึกษาของนักวิจัยจาก Northeastern University ระบุว่าป้ายกำกับ (label) ในชุดข้อมูลด้าน Computer Vision ของคอมพิวเตอร์ไม่น่าเชื่อถือในฐานะที่เป็นตัวบ่งชี้ตัวตน ในการวิเคราะห์ชุดข้อมูล FairFace, BFW, RFW และ LAOFIW นักวิจัยระบุว่ามีการใช้ป้ายกำกับด้านเชื้อชาติกับงานด้าน Computer Vision โดยไม่มีคำจำกัดความ หรือมีเพียงคำจำกัดความที่หลวม ๆ หรือคลุมเครือ นักวิจัยยังอ้างถึงการใช้ป้ายกำกับ "Indian / South Asian" ของชุดข้อมูลว่าเป็นตัวอย่างของข้อบกพร่องของหมวดหมู่เชื้อชาติ 

นักวิจัยบอกว่า "เราสามารถพิจารณาขยายจำนวนหมวดหมู่เชื้อชาติที่ใช้ออกไปได้ แต่หมวดหมู่ทางเชื้อชาติจะไม่สามารถแสดงออกถึงบุคคลหลายเชื้อชาติหรือบุคคลที่คลุมเครือทางเชื้อชาติได้เสมอไป" นักวิจัยยังพบว่า ใบหน้าในชุดข้อมูลที่วิเคราะห์นั้นเป็นจุดที่เป็นความเห็นแย้งกันทางเชื้อชาติ ในหมู่ผู้มีหน้าที่ให้คำนิยามและเตือนว่าอคติการติดป้ายกำกับใบหน้าเหล่านี้ อาจถูกนำไปใช้ซ้ำและขยายขอบเขตออกไปได้เรื่อย ๆ หากไม่ได้รับการแก้ไข

อ่านข่าวเต็มได้ที่: VentureBeat

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น