วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สิงคโปร์เปิดใช้บริการรถโดยสารอัตโนมัติเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก

Photo by Jisun Han on Unsplash

สิงคโปร์ได้เปิดตัวบริการรถโดยสารอัตโนมัติเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก ซึ่งจะวิ่งในเส้นทางสองสายคือ Singapore Science Park 2 และ Jurong Island โดยเป็นโครงการนำร่องระยะเวลา 3 เดือนเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของบริการตามความต้องการ (on-demand service) รวมถึงความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพและ ผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Alliance for Action (AfA) on Robotics ในขณะที่รถโดยสารถูกสร้างขึ้นโดย บริษัทวิศวกรรม ST Engineering; ผู้ให้บริการแผนที่ GPS Lands ให้อัลกอริทึมการทำแผนที่สำหรับการนำทาง AfA กล่าวว่า "เพื่อให้ได้รับข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการการขนส่งในเมืองในอนาคต เส้นทางทั้งสองมีความแตกต่างกันในสภาพทางกายภาพ ผู้โดยสาร ประเภทการบริการและยานพาหนะ ตลอดจนแนวคิดการดำเนินงาน" ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างเช่นข้อมูลเชิงลึกจากสาย Science Park 2 จะช่วยระบุได้ว่าบริการรถบัสแบบออนดีมานด์สามารถตอบสนองความต้องการด้านการขนส่งของผู้ที่เรียกใช้ในพื้นที่ช่วงนอกเวลาเร่งด่วนได้ดีกว่าหรือไม่เมื่อระบบขนส่งสาธารณะให้บริการด้วยความถี่ที่ต่ำลง ส่วนเส้นทาง Jurong Island จะจอด 10 สถานี  และวิ่งตามกำหนดเวลาตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 14.30 น. ในวันธรรมดา เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเที่ยงวัน

อ่านข่าวเต็มได้ที่: ZDNet

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น