วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

AI ช่วยลดความเสี่ยงของ HIV จากชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง

ภาพจาก The Harvard Gazette

นักวิจัยจาก Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS), University of Southern California และ Pennsylvania State University ได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัส  HIV ใน ชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง ทีมงานร่วมมือกับนักสังคมสงเคราะห์ที่ศูนย์ดรอปอินสำหรับเยาวชนจรจัดสามแห่งซึ่งพวกเขาได้เกณฑ์ผู้เข้าร่วมการศึกษามากกว่า 700 คน นักวิทยาศาสตร์ได้ทำแผนที่เครือข่ายโซเชียลของผู้เข้าร่วมและใช้อัลกอริทึมเพื่อระบุผู้นำที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายเครือข่าย ผู้นำเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวี และส่งเสริมกลยุทธ์การป้องกันโดยการสื่อสารกับเครือข่ายทางสังคมของพวกเขาที่ศูนย์ดรอปอิน โปรแกรมนี้มีชื่อว่า CHANGE (CompreHensive Adaptive Network samplinG for social influencE) โดยผลวิจัยพบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสน้อยที่จะมีเซ็กส์โดยไม่ป้องกัน เมื่อเทียบกับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้สังเกตุการณ์เฉย ๆ 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: The Harvard Gazette

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น