วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ตัวแบบเครือข่ายประสาทเทียมของ NIST สามารถเห็นอ็อบเจกต์เล็ก ๆ ในรูปที่ไม่ชัด

 

Credit: NIST

นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) ได้สร้างตัวแบบเครือข่ายประสาทเทียมในการตรวจหารูปภาพทางเรขาคณิตเล็ก ๆ จากรูปที่ไม่ชัด นักวิจัยได้ปรับปรุงสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันที่ใช้วิเคราะห์รูปทางชีวการแพทย์ เพื่อใช้ดึงข้อมูลดิบออกมาจากรูปที่ถูกทำให้มีคุณภาพแย่ลงในการตีพิมพ์บทความในวารสาร นักวิจัยบอกว่าถึงแม้จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้จะเป็นการหาข้อมูลที่หายไปเนื่องจากการตีพิมพ์ แต่งานนี้สามารถนำไปประยุกต์กับงานด้านอื่นที่ต้องการการตรวจจับวัตถุได้ด้วย เช่นรถขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ และการตรวจสอบเครื่องจักรเป็นต้น 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: NIST

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น