วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563

งานด้านพัฒนาซอฟต์แวร์มีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกครั้งแต่ทักษะที่เป็นที่ต้องการกำลังเปลี่ยนไป

Photo by Karl Pawlowicz on Unsplash

นักวิจัยจากบริษัทจัดหาคนระดับนานาชาติ Harvey Nash พบว่าในธุรกิจหลายภาคส่วนได้เปลี่ยนความต้องการประเภทของทักษะด้านเทคโนโลยี โดยความมั่นคงทางไซเบอร์ (cybersecurity) สถาปัตยกรรมแบบเอนเทอร์ไพรส์ (enterprise architecture) การเปลี่ยนแปลงองค์กร (organizational change) และทักษะด้านคลาวด์ (cloud) อยู่ในส่วนต้น ๆ ของความต้องการ โดยเมื่อปีที่แล้ว ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (big data and analytics) อยู่ในอันดับหนึ่ง ตามด้วยความมั่นคงทางไซเบอร์ สถาปัตยกรรมแบบเอนเทอร์ไพรส์ สถาปัตยกรรมเชิงเทคนิค (technical architecture) และ DevOps นักวิจัยบอกว่าภาคเทคโนโลยีนั้นเหมือนมีฉนวนป้องกันตัวจากปัญหาการระบาดของโรค เพราะภาคธุรกิจต้องเปลี่ยนไปทำงานที่บ้าน ดังนั้นงานด้านเทคโนโลยีที่ชลอตัวลงจะเป็นส่วนของงานประจำเท่านั้น แต่ตอนนี้อัตราความต้องการก็กำลังเพิ่มขึ้นแล้ว โดยเฉพาะในด้านนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ตอบคำถามให้ความช่วยเหลือ (helpdesk advisor) สถาปนิกระบบคลาวด์ (cloud architect) และผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: ZDNet

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น