วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อัตราการประกาศหางานด้านด้านเทคโนโลยีในอเมริกาลดลงมากกว่างานด้านอื่น

postings-tech-vs-all.png
Image: Indeed

Indeed ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านการหางานในอเมริกาบอกว่าอัตราการประกาศหางานด้านเทคโนโลยีลดลง 36% ในปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว จริง ๆ แล้วการประกาศหางานก็ลดลงในทุกด้านแต่เฉลี่ยแล้วอยูที่ 21% นั่นคืองานด้านเทคโนโลยีลดลงมากกว่าค่าเฉลี่ย ถึงแม้มีการเพิ่มขึ้นของนักพัฒนาที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษา R และ Python แต่การประกาศงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับงานด้านเทคโนโลยีทั้งหมด บริษัทจัดอันดับภาษาโปรแกรมชื่อดังอย่าง Tiobe บอกว่าการค้นหาเกี่ยวกับภาษา R และ Python ที่มีอัตราสูงขึ้น น่าจะมาจากมหาวิทยาลัย และด้านสาธารณสุขที่กำลังทำวิจัยด้านวัคซีนไวรัสโคโรนา จากข้อมูลของ Indeed การประกาศหานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และผู้จัดการด้านเทคโนโลยีลดลง 43% และ 45% ตามลำดับ ยิ่งไปกว่านั้นงานด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ ก็ลดลง 35% และงานด้าน ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องก็ยังลดลง 29% 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: ZDNet

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น