วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

โมเดลการคำนวณที่ช่วยปรับปรุงการนำยาที่ทดลองในสัตว์มาใช้กับคน

ประมาณ 50% ของคนที่กินยารักษาลำไส้อักเสบอย่าง infliximab มีการต่อต้านหรือไม่มีการตอบสนองต่อการใช้ยานี้ นักวิทยาศาสตร์อาจเห็นปัญหานี้ได้ตั้งแต่แรกเริ่มในการผลิตยา ถ้าใช้ตัวแบบการคำนวณที่นักวิจัยจาก Purdue University และ Massachusetts Institute of Technology พัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนจากการทดลองยาในสัตว์มาสู่การทดลองทางคลีนิคกับคน  

ตัวแบบนี้ชื่อว่า TransComp-R ซึ่งนักวิจัยใช้มันเพื่อระบุกลไกทางชีววิทยาที่ถูกมองข้ามไป ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้ต่อต้านยา infliximab นักวิจัยบอกว่าตัวแบบนี้จะช่วยบอกได้ว่ายาตัวใดที่ควรจะย้ายจากการทดลองในสัตว์ไปทดลองในคน ถ้ามันมีปัจจัยที่จะทำให้ยานี้ใช้ไม่ได้กับคนเช่นการต่อต้านยา ตัวแบบนี้จะช่วยระบุได้ และจะช่วยแนะนำว่าจะจัดการการทดลองทางคลีนิคได้อย่างไร 

Doug Brubaker หนึ่งในนักวิจัยที่พัฒนา TransComp-R 
[ภาพจาก Purdue University photo/John Underwood]

TransComp-R รวบรวมผลการประเมินเป็นพัน ๆ ตัวอย่างจากตัวแบบที่ใช้กับสัตว์ ข้อมูลที่น้อยลงนี้จะช่วยอธิบายสาเหตุของความแตกต่างด้านชีววิทยาที่มีความเกี่ยวพันกันมากที่สุดระหว่างตัวแบบของสัตว์กับของคน  จากจุดนี้นักวิทยาศาสตร์จะสามารถฝึกสอนตัวแบบอื่น ๆ ให้ทำนายการตอบสนองต่อการรักษาที่มีต่อมนุษย์จากข้อมูลที่ถูกเลือกมาแล้วจากตัวแบบของสัตว์ได้ 

ในกรณีของ infliximab ปัญหาก็คือข้อมูลการทดลองที่ทำกับหนู และคนไม่เข้ากันด้วยความแตกต่างของประเภทการประเมินทางชีววิทยา ซึ่งตัว TransComp-R สามารถชี้ให้เห็นได้   

นักวิจัยบอกว่างานนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสัตว์ประเภทอื่น โรคอื่น และปัญหาอื่น การที่สามารถระบุสิ่งที่มีผลแต่เฉพาะสัตว์แต่ไม่มีผลกับคน จะช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และความพยายามในการพัฒนายา

อ่านข่าวเต็มได้ที่:  Purdue University News

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น