วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ทำให้ internet ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นักวิจัยจาก Sweden’s Chalmers University of Technology ได้ออกแบบวงจรชิปข้อมูลเพื่อแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลที่ทำงานได้โดยใช้พลังงานน้อยลง ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าใช้พลังน้อยลงถึง 10 เท่า นักวิจัยบอกว่างานวิจัยนี้ต้องใช้การร่วมมือของศาสตร์หลายด้านมาช่วยกันตัวอย่างเช่นฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับแสง วิทยาการการสื่ิอสาร และวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นต้น 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Chamler News  

เพิ่มเติมเสริมข่าว:

ปัจจุบันงานวิจัยจะเป็นลักษณะที่เป็นพหุสาขาวิชา (multidisciplinary) มากขึ้นเรื่อย ๆ หรือจริง ๆ ไม่ต้องงานวิจัยก็ได้ งานทั่ว ๆ ไปตอนนี้ก็แทบจะเป็นพหุสาขาวิชากันหมดแล้ว 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น