วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รถขับเคลื่อนด้วยตัวเองตรวจตราใต้ถนนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

นักวิชาการจากห้องแล็บวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ของ  Massachusetts Institute of Technology (MIT) ได้เสนอวิธีที่จะทำให้รถขับเคลื่อนด้วยตัวเองมีความปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการใช้เรดาร์ที่เจาะลงไปใต้พิ้นดินเพื่อวิเคราะห์สภาพดิน สภาพรากไม้ และสภาพหิน เพื่อที่จะสร้างแผนที่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งจากสภาพพิ้นถนน ซึ่งจะปลอดภัยมากขึ้นในกรณีที่รถจะต้องวิ่งไปในสภาพที่ฝนหรือหิมะตกหนัก เพราะรถมีแผนที่ของสภาพถนนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น ทำในถนนที่ปิด และวิ่งด้วยความเร็วที่ช้ามาก ยิ่งไปกว่านั้นตัวอุปกรณ์ยังมีขนาดกว้างถึง 6 ฟุต ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไปอีกมากเพื่อให้เล็กพอที่จะติดตั้งไปกับตัวรถได้

อ่านข่าวเต็มได้ที่: ZDNet

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น