วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รัฐบาลออสเตรเลียเน้นบล็อกเชนเป็นส่วนสำคัญของแผนพัฒนาชาติ

รัฐบาลออสเตรเลียได้เปิดเผยแผนพัฒนา (roadmap) โดยใช้บล็อกเชน (blockchain) ซึ่งจะเป็นแผนกลยุทธ์ทั้งด้านการสร้างงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ ธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และให้ผลผลิตที่มากขึ้น แผนพัฒนาดังกล่าวประกอบไปด้วยการกำกับและมาตรฐาน ทักษะ สมรรถภาพและนวัตกรรม การลงทุนและความร่วมมือจากต่างประเทศ โดยได้ร่าง 12 ขั้นตอนที่รัฐบาลหวังว่าจะทำให้สำเร็จก่อนปี 2026 แผนพัฒนาเน้นไปที่กรณีการใช้งาน (use-case) บล็อกเชนซึ่งรวมถึงการใช้งานด้านเกษตรกรรม การศึกษา ภาคการเงิน และได้ตั้งทีมผู้ใช้งานบล็อกเชนภาครัฐ เพื่อระดมสมองในการสร้างบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ตัวอย่างจากประเทศต่าง ๆ แผนพัฒนานี้ยังได้พูดถึงการสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเฟรมเวอร์กกลาง และเนื้อหาหลักสูตรสำหรับคุณวุฒิด้านบล็อกเชน

อ่านข่าวเต็มได้ที่: ZDNet

เพิ่มเติมเสริมข่าว:

น่าสนใจมากครับ ในฐานะคนที่กำลังสนใจและสอนด้านนี้ คิดว่าถ้ามีเวลาจะเขียนรายละเอียดของเนื้อหาข่าวนี้มาให้อ่านกันเพิ่มเติมครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น