วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Wi-Fi ระยะทางไกลมากใช้งานได้ที่ระยะ 1.8 ไมล์

super-long-range-wifi
ภาพจาก Tom's Hardware; โดย Christopher Harper

โดยใช้มาตรฐาน HaLow (802.11ah) นักวิจัยจากบริษัทเทคโนโลยีไร้สาย Morse Micro สร้างสถิติใหม่ด้านระยะทาง Wi-Fi โดยรับสัญญาณจากระยะทาง 1.8 ไมล์ (3 กิโลเมตร) ที่ความเร็วสูงสุด 1 เมกะบิตต่อวินาที

เพียงพอสำหรับการสนทนาทางวิดีโอการทดสอบกับชิป Wi-Fi HaLow รุ่น MM6108 ของ Morse Micro นั้นโดดเด่นด้วยความสามารถในการรับสัญญาณที่ระยะไกลดังกล่าวท่ามกลางสัญญาณรบกวนไร้สายในโลกแห่งความเป็นจริง

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Tom's Hardware; โดย Christopher Harper

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น