วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Go Lang ติด 10 อันดับแรกในดัชนี Tiobe

uptrend
ภาพจาก InfoWorld; โดย Paul Krill

ภาษา Go ของ Google พุ่งทะยานสู่ 10 อันดับภาษาที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในดัชนี Tiobe Index ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยไต่ขึ้นไปแตะอันดับที่ 8 ซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดที่ภาษา Go เคยทำได้ในดัชนีนี้

สำหรับรายชื่อ 10 อันดับภาษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในดัชนี Tiobe Index ประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีดังนี้

 1. Python
 2. C
 3. C++
 4. Java
 5. C#
 6. JavaScript
 7. SQL
 8. Go
 9. Visual Basic
 10. PHP

อย่างไรก็ตาม ในดัชนี Pypl Popularity of Programming Language ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 10 อันดับแรกกลับแตกต่างกัน โดยเรียงลำดับดังนี้

 1. Python
 2. Java
 3. JavaScript
 4. C/C++
 5. C#
 6. R
 7. PHP
 8. TypeScript
 9. Swift
 10. Objective-C

อ่านข่าวเต็มได้ที่: InfoWorld; โดย Paul Krill

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น