วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เจ้าพ่อด้าน AI และอีกหลายคนต้องการให้มีการควบ Deepfake เพิ่มขึ้น

deepfake
ภาพจาก Reuters; โดย Anna Tong 

ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารด้าน AI กว่า 400 คนจากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึง Yoshua Bengio "เจ้าพ่อ (godfather) AI" และผู้ได้รับรางวัล ACM A.M. Turing Award ได้ร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกที่เรียกร้องให้มีการเพิ่มกฎระเบียบเกี่ยวกับ deepfakes จ

ดหมายระบุว่า "ปัจจุบัน deepfakes มักเกี่ยวข้องกับภาพทางเพศ การฉ้อโกง หรือการบิดเบือนข้อมูลทางการเมือง เนื่องจาก AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและทำให้การสร้าง deepfakes ทำได้ง่ายขึ้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกัน" 

จดหมายดังกล่าวยังมีข้อเสนอแนะสำหรับการกำกับดูแล เช่น การลงโทษทางอาญาสำหรับบุคคลที่จงใจผลิตหรืออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ deepfakes ที่เป็นอันตราย และกำหนดให้บริษัท AI ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ของตนสร้าง deepfakes ที่เป็นอันตราย"

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Reuters; โดย Anna Tong 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น