วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

นักวิจัยออกแบบหน่วยประมวลผลจาก DNA

DNA-lab-on-chip
ภาพจาก Tom's Hardware; โดย Christopher Harper

นักวิจัยจาก  Rochester Institute of Technology (RIT)  และ University of Minnesota ได้พัฒนาตัวประมวลผล DNA แบบไมโครฟลูอิดิกส์ (microfluidic) ซึ่งมีความสามารถในการคำนวณ อ่าน และเขียนข้อมูลที่จัดเก็บภายใน DNA 

"แล็บบนชิป (lab-on-chip)" DNA ตัวต้นแบบนี้รองรับการคำนวณเครือข่ายประสาทเทียม (artificial neural network) กับข้อมูลที่เก็บไว้ภายใน DNA โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารละลายไมโครฟลูอิดิกส์ของโมเลกุล DNA ที่ถูกดัดแปลง นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์และแบบไม่เชิงเส้นได้อีกด้วย

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Tom's Hardware; โดย Christopher Harper

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น