วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

เซ็นเซอร์ที่ให้พลังงานตัวเองจากการดึงพลังงานจากอากาศ

sensor
ภาพจาก  Interesting Engineering; โดย Rizwan Choudhury

นักวิจัยจาก Massachusetts Institute of Technology  (MIT) ได้พัฒนาเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไร้แบตเตอรี่ ที่สามารถดึงพลังงานจากสภาพแวดล้อม 

โดยกรอบการออกแบบนี้ถูกนำไปใช้สร้างวงจรจัดการพลังงานสำหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำเร็จรูป ทำให้เซ็นเซอร์สามารถเก็บข้อมูลอุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่องด้วยการดึงพลังงานจากสนามแม่เหล็ก 

ไมโครคอนโทรลเลอร์จะปรับปริมาณพลังงานที่เก็บเกี่ยวโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เก็บพลังงานมากเกินไปจนอาจเกิดระเบิดขึ้นได้

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Interesting Engineering; โดย Rizwan Choudhury

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น